Legale

u003cpu003eu003c/pu003eu003cp styleu003d"text-align: center;"u003e u003cstrongu003eu003cspan styleu003d"font-family: arial black,avant garde; font-size: 18pt;"u003eINFORMAZIONI LEGALI u003cbr /u003eu003c/spanu003eu003c/strongu003e u003c/pu003eu003cp styleu003d"text-align: center;"u003e u003cspan styleu003d"font-family: arial black,avant garde; font-size: 10pt;"u003eu003cstrongu003eu003cbr /u003eu003c/strongu003eu003c/spanu003e u003c/pu003eu003chr /u003eu003ch3u003eu003c/h3u003eu003ch3u003e u003cspan styleu003d"color: #003300; font-size: 12pt;"u003eCreditsu003c/spanu003e u003c/h3u003eu003cp styleu003d"font-size: 12px; text-align: justify;"u003e u003cbdou003eu003cspan styleu003d"font-size: 12pt;"u003eu003cstrongu003eWww.bio-Cheval.comu003c/strongu003e è pubblicato dalla CAVALLO SAS BIO. u003cbr /u003e Questo sito è di proprietà di u003cstrongu003eBio Cavallo SAS.u003c/strongu003e La riproduzione totale o parziale di questo sito è strettamente proibito.u003c/spanu003eu003c/bdou003e u003c/pu003eu003cp styleu003d"font-size: 12px; text-align: justify;"u003eu003c/pu003eu003ctable styleu003d"width: 596px; height: 332px;" borderu003d"1" cellspacingu003d"1" alignu003d"left"u003eu003ctbodyu003eu003ctru003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-weight: bold; color: #2e6a02; font-size: 12pt;"u003eRagione Sociale:u003c/spanu003e u003c/tdu003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-size: 14pt; color: #008000;"u003eu003cspan styleu003d"font-size: 12pt;"u003eu003cstrongu003eBio-Horseu003c/strongu003eu003c/spanu003eu003c/spanu003e u003c/tdu003eu003c/tru003eu003ctru003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-weight: bold; color: #2e6a02; font-size: 12pt;"u003eSede indirizzo postale:u003c/spanu003e u003c/tdu003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"color: #008000;"u003eu003cspan styleu003d"font-size: 12pt;"u003e2 1, rue Victor Hugou003c/spanu003eu003c/spanu003eu003cbr /u003e u003cspan styleu003d"font-size: 12pt; color: #008000;"u003e62380 LUMBRESu003c/spanu003e u003cbr /u003e u003cspan styleu003d"font-size: 12pt; color: #008000;"u003eFRANCIAu003c/spanu003e u003c/tdu003eu003c/tru003eu003ctru003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-weight: bold; color: #2e6a02; font-size: 12pt;"u003eN ° SIRET:u003c/spanu003e u003c/tdu003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-size: 12pt; color: #008000;"u003e53231394700014u003c/spanu003e u003c/tdu003eu003c/tru003eu003ctru003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-weight: bold; color: #2e6a02; font-size: 12pt;"u003eCapitale sociale:u003c/spanu003e u003c/tdu003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-size: 12pt;"u003eu003cspan styleu003d"color: #008000;"u003e€ 2 500u003c/spanu003e u003cbr styleu003d"font-size: 12pt;" /u003eu003c/spanu003e u003c/tdu003eu003c/tru003eu003ctru003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-weight: bold; color: #2e6a02; font-size: 12pt;"u003eNumero di telefono:u003c/spanu003e u003c/tdu003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"color: #008000;"u003eu003cspan styleu003d"font-size: 12pt;"u003e+33 950 65 03 51u003c/spanu003eu003c/spanu003e u003c/tdu003eu003c/tru003eu003ctru003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-size: 12pt;"u003eu003cspan styleu003d"font-weight: bold; color: #2e6a02; font-size: 12pt;"u003eIndirizzo e-mail:u003c/spanu003eu003c/spanu003e u003c/tdu003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-size: 12pt; color: #008000;"u003econtact@bio-cheval.comu003c/spanu003e u003c/tdu003eu003c/tru003eu003ctru003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-weight: bold; color: #2e6a02; font-size: 12pt;"u003eDirettore della pubblicazione:u003c/spanu003e u003c/tdu003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003eMiss Cindy Dupont u003c/tdu003eu003c/tru003eu003ctru003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-weight: bold; color: #2e6a02; font-size: 12pt;"u003eHost:u003c/spanu003e u003c/tdu003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-size: 12pt; color: #008000;"u003e1 u0026amp; 1 Internet SARLu003c/spanu003e u003cbr /u003e u003cspan styleu003d"font-size: 12pt; color: #008000;"u003e7, place de la Gareu003c/spanu003e u003cbr /u003e u003cspan styleu003d"font-size: 12pt; color: #008000;"u003eBP 70109u003c/spanu003e u003cbr /u003e u003cspan styleu003d"font-size: 12pt; color: #008000;"u003e57201 Sarreguemines Cedexu003c/spanu003e u003c/tdu003eu003c/tru003eu003ctru003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cspan styleu003d"font-weight: bold; color: #2e6a02; font-size: 12pt;"u003eDichiarazione CNIL:u003c/spanu003e u003c/tdu003eu003ctd styleu003d"text-align: left;"u003e u003cstrongu003eu003cspan styleu003d"font-size: 12pt;"u003eu003cspan styleu003d"color: #008000;"u003e1514273u003c/spanu003eu003c/spanu003eu003c/strongu003e u003c/tdu003eu003c/tru003eu003c/tbodyu003eu003c/tableu003e

Carrello  

Nessun prodotto

0,00 € Spedizione
0,00 € Totale

Carrello Pagamento